Salaris: Correcte betaling van salaris

Achterstallig betalen is tegenwoordig zeer populair geworden bij werkgevers. Werkgevers betalen het salaris regelmatig ofwel te laat of niet correct uit.  Dit omdat werkgevers vertrouwen op de goodwill van de werknemers. Aangezien ze leveranciers vaak rente verschuldigd zijn bij het laattijdig betalen van facturen, verkiezen ze er eerder voor om het personeel later te betalen…

Belastingen verminderen of onbelast bijverdienen in België, Vlaanderen

In België leven we met een hoge belastingdruk. Toch zijn er verschillende manieren voorzien om minder belastingen te moeten betalen of om belastingen terug te trekken. We hebben in België federale en gewestelijke belastingverminderingen, waarbij de bedragen die men kan terugtrekken bij de gewestelijke verschillen naar gelang in welk gewest men woont. Tot de gewestelijke belastingverminderingen…