Belastingen verminderen of onbelast bijverdienen in België, Vlaanderen

In België leven we met een hoge belastingdruk. Toch zijn er verschillende manieren voorzien om minder belastingen te moeten betalen of om belastingen terug te trekken. We hebben in België federale en gewestelijke belastingverminderingen, waarbij de bedragen die men kan terugtrekken bij de gewestelijke verschillen naar gelang in welk gewest men woont. Tot de gewestelijke belastingverminderingen…