Salaris: Correcte betaling van salaris

Achterstallig betalen is tegenwoordig zeer populair geworden bij werkgevers. Werkgevers betalen het salaris regelmatig ofwel te laat of niet correct uit.  Dit omdat werkgevers vertrouwen op de goodwill van de werknemers. Aangezien ze leveranciers vaak rente verschuldigd zijn bij het laattijdig betalen van facturen, verkiezen ze er eerder voor om het personeel later te betalen…