De Job Lifestyle

Dure besparingsmaatregelen

In dit artikel benadruk ik een aantal maatregelen genomen door bedrijven kort toe die nefast zijn voor de bedrijfscultuur. Kortom: de contraproductieve maatregelen binnen een bedrijf.

Ziekteregeling: belonen om niet ziek te zijn

Sommige bedrijven geven hun personeelsleden een aantal extra vakantiedagen indien ze in het voorgaande jaar geen of slechts enkele dagen (bijvoorbeeld 3) ziek waren. Nu, deze regel zorgt ervoor dat de werknemers ziek naar het werk gaan en de andere werknemers ziek maken. Dit is wat werkgevers wensen, aangezien de kans toch klein is dat je niet of slechts 1 keer ziek bent doorheen het jaar. In een iets negatiever scenario zullen werknemers indien ze eenmaal ziek zijn geweest (meer dan 3 dagen),vaker ziek worden in datzelfde jaar. Aangezien ze toch al afgestraft zijn en geen extra vakantiedagen opbouwen op deze manier, zullen ze gemakkelijk sneller thuis blijven.

Dit is een besparingsmaatregel van het bedrijf, aangezien ze op die manier hun werkgevers in een mate controleren en dus kosten besparen op een bedrijfsarts om de werknemers te controleren.

Contraproductieve maatregel: lage verloning

Volgens mij zijn lage lonen in een bedrijf de grootste oorzaak van contraproductief gedrag bij werknemers. Doordat een werknemer te weinig verdient, gaat die er alles aan doen om toch een hoger maandloon te bekomen. Zo zal hij bijvoorbeeld na de uren flexijobben of activiteiten doen in de deeleconomie. Hierdoor zal de werknemer uitgeput zijn wanneer hij de volgende dag weer aankomt op het werk en zal hij minder goed presteren tijdens de werkuren. Door werknemer wat opslag te geven, zien ze het nut er niet van in om te flexijobben, aangezien dit niet zoveel zal opbrengen in vergelijking met hun fulltime job.

Temperatuur op het werk

Tijdens de zomermaanden of nazomer gebeurt het wel eens dat men verkouden wordt van de Airco. Ook tijdens de wintermaanden kan een te groot temperatuursverschil of de airco er ook voor zorgen dat werknemers verkouden worden. Ziekte op het werk maakt werknemers onproductief, bijvoorbeeld alvorens je een telefoongesprek kan beginnen, moet je je neus snuiten, soms heb je teveel hoofdpijn waardoor je niet helder kan nadenken. Kortom: je bent gewoon veel trager in de uitoefening van je job.

Geen koffie of water voorzien

Het niet voorzien van koffie of water kan er ook voor zorgen dat werknemers minder tevreden zijn. Alsook is koffie een goedkoop hulpmiddel om de werknemers beter te doen presteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *