Uncategorized

Salaris: Correcte betaling van salaris

Achterstallig betalen is tegenwoordig zeer populair geworden bij werkgevers. Werkgevers betalen het salaris regelmatig ofwel te laat of niet correct uit.  Dit omdat werkgevers vertrouwen op de goodwill van de werknemers.

Aangezien ze leveranciers vaak rente verschuldigd zijn bij het laattijdig betalen van facturen, verkiezen ze er eerder voor om het personeel later te betalen dan de leveranciers. Bepaalde leveranciers zijn zo belangrijk dat een bedrijf niet zonder kan. Het is niet altijd omdat ze zich in de schulden verkeren, maar het kan ook gewoon een manier van werken zijn. Op die manier beschikken ze iets langer over hun geld dat ze dan nog eventueel kunnen investeren. 

Als werknemer kan je echter bij laattijdige betalingen van het salaris een rente van 2.25% vragen berekend op jaarbasis. Echter is deze interest enkel geldig als je er zelf achter vraagt. De interestvoet kan je raadplegen via deze link: wettelijke rentevoet achterstallige betaling loon.

Zelf heb ik al voor verschillende werkgevers gewerkt waar het loon te laat werd gestort, maar waar er naar hun zeggen geen rente werd gegeven. Echter is de werkgever in zo’n geval verplicht de rente te betalen. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *