Finance

Lenen met een schuldsaldo- of overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering of schuldsaldoverzekering is een van de manieren om krediet te beschermen. De premie die men ervoor betaalt, noemt men ook wel eens overlijdensrisicopremie. Dergelijke verzekering is in feite niet verplicht.

Overlijdensrisicoverzekering bij hypothecaire lening

In werkelijkheid eist de kredietinstelling vaak wel om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als je een hypothecaire lening wil aangaan. Zelf ben je wel vrij te kiezen bij welke instelling je de schuldsaldo- of overlijdensrisicoverzekering aangaat. Echter indien je de lening en verzekering bij dezelfde instelling neemt, kom je meestal wel goedkoper uit. Sommige kredietgevers weigeren je echter krediet te verschaffen als je geen schuldsaldoverzekering afsluit.

Door het nemen van een schuldsaldoverzekering of een overlijdensrisicoverzekering stel je je familie in meer veiligheid. Wanneer je overlijdt, zal de instelling waar je de schuldsaldoverzekering hebt afgesloten de lening aflossen en komt het niet op de nek van jouw familie. De verzekeringsinstelling betaalt aan de kredietgever als het ware het nog af te lossen bedrag terug. In Nederland wordt het bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden, zodat zij de lening verder kunnen aflossen.

Als je met 2 personen een hypothecaire lening afsluit kan je de schuldsaldoverzekering onevenredig verdelen over beide partijen, zodat degene met het laagste inkomen uiteindelijk ook niet in de problemen komt als zijn of haar echtgeno(o)t(e) overlijdt.

Overlijdensrisicoverzekering bij consumentenkrediet

Echter bij consumentenkredieten hoef je helemaal geen schuldsaldoverzekering af te sluiten en kan je er ook niet toe verplicht worden. Dus bij consumentenkredieten ben je hier helemaal vrij in. Voor een kleine lening is het misschien niet zo interessant, omdat je natuurlijk niet verwacht snel te sterven en zo’n verzekering ook kosten met zich meebrengt. Echter bij een groot krediet, kan het wel handig zijn, want meestal zijn schuldsaldoverzekeringen in verhouding met het ontleende bedrag niet verschrikkelijk duur. Bij een hypothecaire lening valt het deel dat men betaalt voor een schuldsaldoverzekering in de meeste gevallen nog goed mee.

In persoonlijke leningen is in veel gevallen de overlijdensrisicoverzekering al inbegrepen.

Hoe komt de te betalen premie tot stand?

De premie in België

Echter wordt een schuldsaldoverzekering duurder naarmate men ouder wordt. Ook rokers zullen meer moeten neertellen voor een schuldsaldoverzekering dan niet-rokers. Als de bank of verzekeringsmaatschappij op de hoogte is van een ernstige ziekte wat er toe kan leiden dat je levensverwachting lager is, zal het bedrag van de verzekering ook stijgen. Dus er zijn een heleboel factoren die ervoor kunnen zorgen dat de premie bij een schuldsaldoverzekering verhoogt.

Een slechte gezondheidstoestand wat kan leiden tot een verhoogd overlijdingsrisico kan dus resulteren in een hogere premie. Je kan de premie opsplitsen in 2 delen, namelijk de basispremie en de bijpremie. De bijpremie is het gedeelte dat kan verhogen naarmate je overlijdensrisico stijgt door je gezondheidstoestand.

Als de bijpremie uitzonderlijk hoog oploopt, kan in België de compensatiekas tussenkomen. Die kas zal een gedeelte op zich nemen. Hierdoor genieten personen met een zeer slechte gezondheidstoestand meer bescherming.

De premie in Nederland

In Nederland wordt er niet altijd rekening gehouden met de gezondheidstoestand, meestal wel als het een zeer grote lening betreft. Het feit of iemand rookt, wordt wel in rekening gebracht, ook bij kleinere leningen. Als je rookt zal de premie hoger zijn dan wanneer je niet rookt, maar je kan ervoor kiezen slechts een gedeelte van de lening te verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering wat ervoor zorgt dat de premie verlaagt.

Vergelijken van leningen met en zonder overlijdensrisicoverzekering

Om een beter idee te krijgen van wat zo’n verzekering kost en wat het verschil in prijs is tussen een lening zonder dergelijke verzekering en één met, kan je het best eens vergelijken. De premie hangt natuurlijk ook af van de soort lening je zal aangaan, het bedrag en de looptijd. Om die redenen is het interessant om de verschillende pistes met elkaar te vergelijken. Dit is een handige website waarop je nog meer informatie kan vinden over de overlijdensrisicoverzekering bij een lening en ook vergelijkingen kan maken via deze tool: geld lenen vergelijken op Geld.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *